Nyhet | 2012-06-15 | 10:39

I Uppsala värms körsångarna av hostmedicin

Överblivna mediciner är ett stort miljöproblem – om de hälls ut i avloppet. Om de däremot lämnas in till apoteken hamnar de i säkra händer och kan tas om hand med minsta möjliga miljöpåverkan. Medicinen eldas i specialanläggningar och i Uppsala blir den fjärrvärme som värmer körsångare och andra invånare. Branschorganisationen Svensk Fjärrvärme har producerat en serie filmer där man på olika sätt berättar om hur branschen på olika sätt tar vara på restvärme för att värma samhället. Man lyfter fram fjärrvärmens flexibilitet och visar hur den enes spill blir den andres värme, och att det sparar på våra gemensamma naturresurser. - För att visa fjärrvärmens idé – att hushålla med våra gemensamma resurser så att den enes spill blir den andres värme, är ett utmärkt sätt att kommunicera fjärrvärmens goda egenskaper, säger Adrian Berg von Linde, anläggningschef Värme Uppsala. En film är producerad vid Vattenfall Värmes anläggning i Uppsala. Den filmen och övriga filmer i serien kan du ta del av här.