Nyhet | 2009-11-16 | 11:24

IAEA besöker Forsmarks Kraftgrupp

Denna vecka besöker FN:s internationella atomenergiorgan, IAEA, Forsmarks Kraftgrupp. Besöket är en uppföljning av den OSART-granskning som gjordes av verksamheten 2008.

OSART står för Operational Safety Review Team och granskningen är ett verktyg som mäter och vidareutvecklar säkerheten på kärnkraftverk runt om i världen. I Sverige gjordes en OSART-granskning vid kärnkraftverket i Oskarshamn i början av 2009 och i början av 2010 kommer kärnkraftverket i Ringhals att granskas.

Granskningen av Forsmarks Kraftgrupp 2008 visade att Forsmark håller god internationell standard. IAEA överlämnade en offentlig rapport med ett antal rekommendationer till förbättringar av driftsäkerheten. Uppföljningen kommer att visa vilken framdrift Forsmarks Kraftgrupp haft inom dessa områden.

Resultaten av uppföljningen kommer att presenteras i en offentlig rapport.


Till IAEA:s hemsida