Nyhet | 2009-02-26 | 15:45

IAEA besökte Ringhals inför OSART-granskningen 2010

Den 22-26 februari fick Ringhals besök av representanter från IAEA - det internationella atomenergiorganet. Besöket, ett så kallat Preparatory meeting, är en förberedelse inför den OSART-granskning som sker på Ringhals om ett år.

OSART står för Operational Safety Review Team och är en service som erbjuds av IAEA. Under en tre veckor lång granskning i februari 2010 inspekteras säkerhet och tillförlitlighet i kärnkraftverket. Särskilt fokus läggs på säkerhetskulturen.

Ringhals VD omgiven av OSART-representanter.

OSART Assistant teamleader Yuri Martynenko, Ringhals VD Bertil Dihne och OSART Teamleader Miroslav Lipar.

Ökad kunskap och erfarenhetsåterföring

– Ringhals välkomnar OSART-granskningen som en möjlighet till ökad kunskap och erfarenhetsåterföring, säger Lars Eliasson, ordförande för Ringhals styrgrupp. Vi är i full gång med förberedelsearbetet för att förbättra oss.

Granskningen genomförs av ett team, bestående av experter från olika länder samt medarbetare från IAEA. Formellt sett är granskningen beställd av den svenska regeringen genom Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Motsvarande granskning gjordes på Forsmark 2008 och sker på Oskarshamn 2009.

Syftet med Preparatory meeting är att presentera förutsättningarna vid en granskning, och att utbilda de personer på Ringhals som ansvarar för de olika granskningsområdena i hur den kommer att genomföras. Det inledande mötet gästades av representanter från Strålsäkerhetsmyndigheten, Lokala säkerhetsnämnden och Länsstyrelsen.

Bertil Dihné välkomnar Gösta Bergenheim.

Ringhals VD Bertil Dihné välkomnar Gösta Bergenheim, kommunalråd från Varberg, som bjudits in som en av representanterna från Lokala säkerhetsnämnden. Vid deras sida OSART Teamleader Miroslav Lipar samt Henrik Torgny och Håkan Calvin från Ringhals (dep. Host Plant Peer respektive Host Plant Peer och projektledare).

Varför OSART?

Syftet är att hjälpa kraftverken att öka säkerheten. I kontakterna med världens olika kärnkraftverk hittar OSART-teamen många goda exempel på effektivt säkerhetsarbete som man sprider vidare. På så vis bidrar IAEA till en ständig förbättringsutveckling inom kärnkraftbranschen.

Representanter för de olika granskningsområdena fick information om den kommande OSART-granskningen 2010.

Representanter för de olika granskningsområdena fick information om den kommande OSART-granskningen 2010.

Läs mer

Så arbetar vi med säkerhetsfrågor
Hans Blix hjälper Vattenfall utmana de bästa
IAEA (engelska) (nytt fönster)