Nyhet | 2010-03-19 | 13:10

IAEA:s granskning av Ringhals avslutad

FN:s atomenergiorgan IAEA har under mars genomfört en OSART-granskning (Operational Safety Review Team) av Ringhals. Teamet har nu presenterat sin preliminära rapport, där såväl rekommendationer till förbättringar som goda exempel från Ringhals lyfts fram. Flera medier rapporterar, till exempel SR Halland. [caption id="attachment_4928" align="alignnone" width="315" caption="Medlemmarna i OSARTs granskningsteam"][/caption] – Jag är nöjd med resultatet som tydligt visar att Ringhals håller internationell standard, innehållet i den preliminära redovisningen överensstämmer i stort med mina förväntningar, säger Ringhals vd Bertil Dihné, Under tre veckor har ett internationellt granskningsteam med kärnkraftsexperter från FN:s atomenergiorgan, IAEA, studerat Ringhals verksamhet med fokus på säkerhetsarbetet vid Ringhals 3 och Ringhals 4. Teamet har nu presenterat sin preliminära rapport, där såväl rekommendationer till förbättringar som goda exempel från Ringhals lyfts fram. Det preliminära resultatet från OSART-granskningen (Operational Safety Review Team) innehåller nio Rekommendationer, tio förslag och fem goda exempel. Det slutliga resultatet kommer IAEA redovisa i en rapport till regeringen om cirka tre månader. -Det här är ett viktigt steg på den resa vi har framför oss för att nå Vattenfalls målsättning för kärnkraftverken – säkerhet och drift i världsklass, Vi kommer med regelbunden intervall att ta hjälp av IAEA och WANO (World Association of Nuclear Operators) för att stämma av hur vårt säkerhetsarbete utvecklas med internationella mått mätt, säger Mats Ladeborn, chef för Vattenfall Nuclear.