Nyhet | 2010-03-16 | 14:20

IAEA:s granskning av Ringhals avslutas

Torsdagen den 18 mars avslutar FN:s atomenergiorgan IAEA sin OSART-granskning av Ringhals kärnkraftverk.

I samband med detta bjuder vi in till en pressträff där Neil Henderson, ledare för granskningsteamet, informerar om de preliminära slutsatserna och resultaten från de tre veckornas granskning av Ringhals verksamhet. Medverkar gör även Ringhals vd Bertil Dihné.
Det slutliga resultatet redovisar IAEA i en offentlig rapport till regeringen om cirka tre månader.

Välkomna till Ringhals Infocenter torsdagen den 18 mars kl 11!

För vidare information, kontakta Ringhals kommunikationschef Gösta Larsen som nås via vår växel, tel: 0340-66 70 00.

Fakta om OSART

Den 1-18 mars har en OSART-granskning (Operational Safety Review Team) av Ringhals verksamhet genomförts av FN:s atomenergiorgan IAEA. En OSART-granskning är en service till IAEA:s medlemsländer och syftar till att förbättra säkerheten vid enskilda kraftverk.
Granskningen resulterar i en rapport där teamets observationer sammanfattas i så kallade Issues (recommendations eller suggestions) och Good Practices.
OSART-granskningar av samtliga svenska kärnkraftverk beställdes av regeringen 2007 och har tidigare genomförts i Forsmark 2008 och i Oskarshamn 2009.

Läs mer

Så arbetar vi med säkerhetsfrågor
IAEA:s webbplats (nytt fönster, engelska)