Nyhet | 2010-10-18 | 08:15

ICA och Siemens in i ”One Tonne Life"

ICA och Siemens går nu in som branschpartners i ”One Tonne Life” – ett världsunikt test där en barnfamilj ska försöka få ner utsläppen av koldioxid till ett ton per person och år. ICA kommer att stå för familjens matkonto och även hjälpa familjemedlemmarna att göra medvetna val som minskar klimatpåverkan från måltiderna. Siemens utrustar hushållet med hushållsapparater i världsklass när det gäller energi- och vattenförbrukning. Båda företagen bidrar med kunskap om hur familjemedlemmarna kan minska klimatpåverkan i samband med mathantering, disk, tvätt och städning. I början av 2011 börjar en utvald tvåbarnsfamilj leva ”One Tonne Life” i en nybyggd villa i Hässelby utanför Stockholm. Att komma ner till ett ton per person är en tuff utmaning med tanke på att årsgenomsnittet i världen idag ligger på cirka sju ton. Projektet har initierats av de tre företagen A-hus, Vattenfall och Volvo Personvagnar, som tillsammans förser familjen med ett klimatsmart boende, en elbil, förnybar el samt mätteknik och expertis på energiområdet. När ICA och Siemens nu går in som branschpartners täcker ”One Tonne Life”-expertisen in ytterligare två områden. Maten är en betydande del av vår klimatpåverkan. Hushållsapparater står för cirka hälften av familjens elanvändning, om vi bortser från uppvärmning och varmvatten. ICA vill hjälpa kunderna att göra medvetna val för miljön Maten representerar ungefär en fjärdedel av ett hushålls klimatpåverkan och här ser ICA stora möjligheter att minska utsläppen av koldioxid genom aktiva val. – Med ett brett sortiment av miljömärkta, ekologiska och närproducerade varor underlättar vi redan idag för kunderna att göra bra val för miljön. Genom att medverka i ”One Tonne Life” hoppas vi hitta nya sätt att engagera och hjälpa våra kunder att göra enkla men betydelsefulla val såväl i butik som hemma i köket, säger ICA:s miljöchef Maria Smith. ICA har även som mål att minska den egna verksamhetens utsläpp av koldioxid med 30 procent till år 2020 jämfört med 2006 års nivå. Jakten på energieffektiva hushållsapparater Hushållsapparaterna står för upp till hälften av ett normalhushålls totala energibehov – och hur de används påverkar också elräkningens storlek. För Siemens har miljöfrågorna högsta prioritet i utvecklingen av framtidens hushållsapparater. Under den senaste 15-årsperioden har Siemens pressat ner produkternas energiförbrukning med mellan 40 och 80 procent – och siffrorna för energi- och vattenförbrukning i de mest effektiva apparaterna är i världsklass. – Vårt mål är att bidra med ny teknologi som ser till att morgondagens hushåll, med hänsyn tagen till miljön, kan fortsätta leva lika bekvämt som i dag. De produkter som familjen i ”One Tonne Life” får tillgång till visar hur långt vi redan kommit. Vi kommer även att hjälpa familjen att använda sina vitvaror på mest miljöeffektiva sätt, säger Michael Steinle, VD vid Siemens Hushåll Nordeuropa.