Nyhet | 2007-07-12 | 12:40

Incidenter på Ringhals hotellanläggning

Under sommarmånaderna genomförs ett omfattande underhålls- och översynsarbete på Ringhals, och det finns mellan 1 000 och 1 500 personer som tillfälligt jobbar på anläggningen, till största del utländska underleverantörer.

För två veckor sedan hade några entreprenörer festat på hotellanläggningen under sin fritid och då antastat lokalvårdare. Företaget där entreprenörerna arbetade kontaktades och de berörda avstängdes från vidare arbete på Ringhals. Senare gjorde Sodexho, där lokalvårdarna arbetade, en polisanmälan. De berörda var från Slovakien och talade ingen svenska. Tyvärr har detta senare upprepats med andra entreprenörer.

Totalt har åtta entreprenörer stängts av från vidare arbete på Ringhals på grund av mycket olämpligt beteende i hotellet. Det inträffade är fullständigt oacceptabelt och Vattenfall välkomnar att Sodexho gjort en polisanmälan.

Det förekommer en hel del alkohol på hotellet och med anledning av detta har stickprovskontrollerna för alkohol och narkotika skärpts och genomförs nu mer frekvent och under dygnets alla timmar. Vår arbetsplats är absolut drogfri och vi kräver av alla som ska arbeta på Ringhals att de är drogtestade och att de är drogfria (inklusive alkohol) när de arbetar. Vattenfall undersöker nu möjligheterna att införa alkolås vid inpassering till verket, allt för att undvika att alkoholpåverkade kan komma in på området.