Nyhet | 2009-06-22 | 08:27

INEOS och Vattenfall tecknar avtal om elleveranser i Sverige

Vattenfall har slutit ett avtal med INEOS, tillverkare av plasten PVC och natronlut, om leverans av 500 GWh el om året fram till och med 2010.

Vattenfalls avtal med INEOS Sverige AB, f.d. Hydro Polymers, omfattar leverans av INEOS hela elbehov vid verksamheten i Stenungsund. Den totala leveransen blir ca 750 GWh under kontraktstiden som löper på 18 månader.

– Här i Stenungsund har industrin en relation till Vattenfall sedan lång tid tillbaka. Vattenfall kommer att säkerställa elleveransen till vår verksamhet som motsvarar våra behov väl, säger Lars Josefsson VD på INEOS Sverige AB.

– Vi är mycket glada över avtalet med INEOS och ser det som en bekräftelse på Vattenfalls starka relationer med den elintensiva industrin i regionen, säger Hans von Uthmann, vice vd Vattenfall AB och chef Vattenfall Norden.

INEOS är den enda produktionsanläggningen för tillverkning av PVC - plast i Sverige och har produktion i Stenungsund sedan i slutet av 1960-talet, då området identifierades som den idealiska platsen för ett petrokemiskt produktionscentrum.

INEOS anläggning i Stenungsund har en produktion som uppgår till 215 000 ton PVC per år och anläggningen har godkännanden för en framtida utbyggnad till 260 000 ton per år. Anläggningen producerar även årligen130.000 ton lut, som främst går till den svenska pappers- och massaindustrin. INEOS Sverige AB ingår i INEOS ChlorVinyls som har verksamhet i UK, Norge och Tyskland.

För vidare information, kontakta:

Caroline Rylander, pressekreterare Vattenfall Norden,
telefon: 073-079 99 54
Ingela Frössling, Informationschef INEOS Sverige AB,
telefon: 070-51 87 629

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.