Nyhet | 2007-02-07 | 16:30

INES 1 vid Forsmark 1

Den försämrade funktionen i gummitätningen i reaktor-inneslutningen vid Forsmark 1 har klassats som en kategori 1-händelse och preliminärt som nivå 1 på det internationella INES-skalan, vilket är en avvikelse från normaldrift.

Klicka här för närmare beskrivning av INES-skalan:

Läs mer på SKI:s hemsida (nytt fönster)

Forsmark 1 står nu avställd och gummitätningen ska bytas ut. Detta arbete beräknas ta ungefär tre veckor.

Proven från Forsmark 2 visade att gummitätningen i reaktorinneslutningen är helt funktionsduglig. Man räknar med att kunna starta anläggning igen under helgen.