Nyhet | 2009-06-10 | 14:47

"Inför pris på koldioxidutsläpp för att hejda klimatförändringen"

Klas Eklund, Senior Economist på SEB, belyste under energi- och klimatveckans andra dag de ekonomiska aspekterna av arbetet för att hejda klimatförändringen. Han framhöll vikten av ett pris på utsläpp, helst ett globalt pris, även om det är svårt att åstadkomma. - Införandet av ett pris på utsläpp vore en korrigering av en brist i marknadsekonomin, sade han. - För att öka utvecklingstakten av ny teknik och ändra människors beteenden bör kostnaden för att använda fossila bränslen höjas. Han konstaterade också att lösningar måste skapas inte land för land, utan i ett internationellt sammanhang. För länder som redan hunnit långt kan det vara mer kostnadseffektivt att hjälpa andra länder att minska utsläppen än att göra det i det egna landet. I en två minuter lång video intervjuas Klas Eklund om varför han anser att samhällsekonomiska insatser är nödvändiga för att hejda klimatförändringen. Klicka i rutan nedan för att se videon. [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=SOp207fnw5M[/youtube]