Nyhet | 2010-03-02 | 16:15

Information inför den fackliga demonstrationen i Berlin

Den 3 mars genomför det tyska fackförbundet ver.di en demonstration mot Vattenfall Europe i Berlin.

Vattenfall Europe har under en längre tid haft en bra dialog med facket, men det råder olika uppfattningar om hur företaget ska uppnå långsiktig lönsamhet och konkurrenskraft. Vattenfall befinner sig mitt i en förhandling med facket där målet är att hitta en gemensam lösning. Besparingarna är en del i ett större paket där detaljer inte har förhandlats klart än. Merparten kommer att lösas genom till exempel planerade pensionsavgångar och förtidspensioneringar.

– Vårt mål är att undvika uppsägningar och istället hitta andra lösningar, säger Lars Gejrot, HR chef för Vattenfall AB.

Vattenfall Europe har genomfört en översyn av verksamheten för att möta de utmaningar som väntar i en affärsmiljö med hårdnande konkurrens. Man har redan lyckats minska materialkostnaderna betydligt, men även personalkostnaderna måste justeras. Syftet är att bibehålla företagets konkurrenskraft på lång sikt.

– Som alla företag verksamma i en konkurrensutsatt miljö har vi löpande översyn av våra strukturer och vår effektivitet i syfte att kunna bibehålla vår marknadsposition även i framtiden, säger Tuomo Hatakka, chef för Vattenfall Europe. Konkurrensen på energimarknaden har skärpts ytterligare på grund av fallande elpriser och nya aktörer på marknaden i samverkan med de krav som ställs av beslutsfattarna på energiföretagen.

Efter integreringen av de tidigare företagen i Tyskland 2002 och den därpå följande marknadsorienterade omstruktureringen, tar Vattenfall Europe nu ytterligare ett steg på vägen mot att bli ett ledande europeiskt energiföretag.


För mer information, kontakta Maria Parent, Group Media Relations, Vattenfall AB, telefon 08-739 65 50