Nyhet | 2010-01-15 | 16:00

Inga nya elledningar till Kriegers Flak

Svenska kraftnät kommer inte att bygga någon ledning mellan Sverige, Danmark och Tyskland via vindkraftsparken Kriegers Flak i Östersjön. Osäkerheten är stor kring eventuella vindkraftverk i den svenska ekonomiska zonen. – Detta projekt, liksom alla havsbaserade vindkraftsprojekt i Sverige är i dag inte lönsamma. Så vi står i dag inte inför något beslut om investering. Vi sätter alla tillstånd på plats och så får vi se hur det ser ut den dag det kan bli aktuellt, säger Ingegerd Bills, informationschef på Vattenfall Vindkraft. Vattenfall fick 2006 regeringens tillstånd att bygga och har redan skaffat en rad av övriga tillstånd för 128 vindkraftverk. Svenska Kraftnät har i flera år tillsammans med Vattenfalls tyska nätbolag och danska Energinet.dk utrett hur ländernas nät skulle kunna bindas samman via en fullt utbyggd vindkraftspark på Kriegers Flak i Östersjön. Ett grundalternativ har varit att bygga förbindelserna till respektive land, från området till havs och till Tyskland, Danmark och Sverige. Tanken var även att få en kombinerad struktur genom att knyta ihop elnäten med vindkraftverken, över-föringsförbindelserna. Att överföringsförbindelsen nu stoppas beror enligt Svenska Kraftnät på att de planerade vindkraftverken inte byggs just nu. Beslutet att inte bygga någon överföringsförbindelse innebär att Svenska kraftnät avstår från att göra anspråk på de stöd till projektet som utlovats från EU-kommissionen.