Nyhet | 2011-07-07 | 12:44

Inga planer på ny kärnkraft

Vattenfall kommenterar artikeln ”Planerar mer kärnkraft” i Dagens Industri, 7 juli 2011. Vattenfalls ambition är att vara en betydande, långsiktig leverantör av koldioxidneutral elektricitet. I linje med den ambitionen är Vattenfall intresserat av att ersätta gammal kärnkraft med ny i Sverige, om rätt kommersiella och politiska förutsättningar finns. Olika möjligheter undersöks, men några konkreta planer eller beslut för nybyggnation i Sverige finns inte i dagsläget. Vad gäller det avslutade samarbetsavtalet med Industrikraft så fann Vattenfall inte de rätta kommersiella förutsättningarna för att komma vidare i samarbetet. Vattenfall gör just nu stora investeringar i befintliga kärnkraftverk i Sverige. I Ringhals och Forsmark satsas totalt cirka 25 miljarder kronor fram till år 2016. Kraftverken moderniseras och anpassas till nya säkerhets- och miljökrav. Det innebär att både reaktorsäkerheten och effekten kan höjas, samtidigt som reaktorerna kan användas under en längre tidsperiod. Totalt innebär det att årsproduktionen av kärnkraftsel ökar med cirka 8 TWh till år 2016.