Nyhet | 2012-05-09 | 11:12

Ingen effekthöjning vid Forsmark 2 vid årets revision

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har idag den 9 maj meddelat att de inte kommer att kunna fatta beslut om tillstånd för provdrift vid en högre effektnivå vid Forsmark 2 innan årets revison. SSM har inte informerat Forsmark om exakt när ett sådant beslut kan komma att fattas. Den preliminära säkerhetsredovisningen för effekthöjningen lämnades till SSM för drygt två år sedan.

- Det är tråkigt att vi inte hinner få tillstånd så att vi kan påbörja provdriften på den högre effektnivån efter årets revisonsavställning vid Forsmark 2, säger Per-Göran Nilsson, chef för Forsmark 1 och Forsmark 2.

- Vi har gjort alla tekniska installationer för att kunna driva reaktorn på den högre effektnivån, dessa installationer gjordes redan i samband med revisionsavställningen 2009. Efter dessa installationer samt byte av högtrycksreglerventiler 2010 lämnades en ansökan in till SSM för över två år sedan. Under tiden har SSM återkommit med diverse frågor och önskemål om kompletteringar som Forsmark utan undantag omgående har besvarat.

Effekthöjningen vid Forsmark 2 är 130 MW (megawatt) vilket som jämförelse motsvarar den installerade effekten vid vattenkraftverket i Älvkarleby. För Forsmark 2 innebär effekthöjningen att produktionsförmågan ökar med cirka 1 TWh (terawattimme, vilket är 1 miljard kilowattimmar).

I brevet till Forsmark skriver SSM följande:

”Detta innebär att det inte kan bli aktuellt med start av provdrift efter årets planerade revision av Forsmark 2. Myndigheten kan dock inte säga när under hösten det kan bli aktuellt med beslut i fråga om godkännande av provdrift, då detta i hög grad beror på granskningsresultatet.”

SSM:s brev

För mer information kontakta:
Claes-Inge Andersson
tel: 070-5300513
e-post: cin@forsmark.vattenfall.se