Nyhet | 2009-11-05 | 12:03

Ingen ”kolkraftsoffensiv” från Vattenfall

Dagens Industri skriver idag att Vattenfall gör en ”kolkraftsoffensiv”. I själva verket kommer investeringarna i kolkraft att minska och investeringarna i förnybart fortsätta att öka. De projekt som nämns i artikeln är inte heller nya utan många år gamla projekt, i de flesta fall handlar det om att ersätta gamla kraftverk med höga utsläpp.ditn Vattenfall har inget ”investeringsprogram” eller någon ”ny satsning” på kolkraft som beskrivs i artikeln. Projekten som nämns är många år gamla och oberoende av varandra. Det enda ”nya” är Magnum-projektet, som Vattenfall fick i och med köpet av Nuon. Det är ett multikraftverk som ska eldas med gas och biomassa och byggs med avskiljnings- och reningsteknik. Rakt motsatt till vad som står i artikeln kommer Vattenfalls investeringar i fossilt att minska framöver. Vattenfall har byggt sitt sista konventionella kraftverk. I artikeln nämns en samlad investering på 58 miljarder kronor över en tioårsperiod. Det kan jämföras med den investeringsplan som presenterades i februari där 54 miljarder var avsatt till förnybart under den innevarande femårsperioden. Kraftverken Vattenfall bygger i Tyskland och Nederländerna tillhör världens mest effektiva. Ett oberoende institut i Tyskland har till exempel bekräftat att kraftverket Moorburg kommer att minska utsläppen i det tyska energisystemet. När Vattenfall växer måste vi agera från de naturliga och politiska förutsättningarna på respektive marknad. I Centraleuropa har kol idag en politisk acceptans som andra koldioxidfria energikällor för baskraft saknar. Världen är idag beroende av fossila bränslen för sin energiförsörjning. Sverige är ett lyckligt undantag. Genom att vara ett av Europas största energiföretag deltar Vattenfall i utmaningen med att ställa om energisystemet. Det kommer att ta tid men Vattenfalls tusentals medarbetare arbetar hårt varje dag för att bidra till den nödvändiga omställningen.