Nyhet | 2007-12-20 | 13:45

Inget åtal mot Forsmark

Forsmarks kärnkraftverk slipper åtal för de uppmärksammade problemen då ett ställverk kortslöts i juli 2006. Åklagaren Katarina Mörnstad kunde inte styrka brott.

Den 25 juli 2006 inträffade en kortslutning i ett yttre ställverk vid Forsmarks kärnkraftverk. Kortslutningen ledde till kraftiga spänningsvariationer som gjorde att delar av säkerhetssystemen i Forsmark 1 inte fugerade som avsett. Som en följd av händelsen stoppades reaktorn i ett varmt avställt läge, vilket innebär att reaktorvattentemperaturen överstiger 100 grader. Ett beslut om att gå ner till kallt läge togs ett dygn senare av Forsmarks ledning.

SKI (Statens kärnkraftinspektion) ansåg att reaktorn borde ha kylts ned i ett tidigare skede efter händelsen. Därför gjorde SKI en anmälan till åklagarmyndigheten i Uppsala för att utreda om brott mot kärntekniklagen begåtts. Åklagaren har nu beslutat att lägga ned förundersökningen eftersom det inte går att styrka att brott begåtts.