Nyhet | 2013-03-07 | 15:34

Ingrid Bonde i intervju om personalneddragningar

Vattenfall minskar personalstyrkan med cirka 2.500 anställda mot bakgrund av lägre förväntade intäkter. ”Företaget slår in på samma linje som många andra i branschen”, förklarar Ingrid Bonde, finanschef och ställföreträdande koncernchef. Ingrid Bonde blickar framåt när hon intervjuas om att anställda kommer att få lämna Vattenfall. - Situationen ser likadan ut i hela branschen. Vi är långt ifrån ensamma om att behöva anpassa kostnadsmassan. Vår kostym är för stor och vi måste nu rusta Vattenfall för att vi även i fortsättningen ska kunna stå starka. De tuffa marknadsförutsättningarna får nu Vattenfall att sänka kostnaderna med 3 miljarder i år och ytterligare 1,5 miljarder kronor nästa år. Företaget minskar personalstyrkan med ungefär 2.500 anställda som en konsekvens. Konkurrenter som Eon har aviserat att bolaget ska minska antalet anställda med 10.000 i Tyskland. Rwe genomför nedskrivningar av bolagets holländska produktionstillgångar med EUR 1,7 miljarder. Många kopplar besparingarna till köpet av Nuon som uppmärksammats mycket i Sverige den senaste tiden, Vad tycker du om det? - Jag kan förstå att man kan göra en sådan koppling. Men vi i företagsledningen fattar inte beslut om framtidens personalstyrka på grund av nedskrivningar av genomförda investeringar, även om nedskrivningarna i Nuon är höga. Löpande och framtida kostnader, som personalen, måste betalas med löpande och framtida intäkter. Det är dem vi anpassar oss till. Varför måste Vattenfall sänka kostnaderna när styrelsen föreslog en utdelning på 6,8 miljarder kronor till ägaren 2012? - Lönsamhetsmålet - beslutat av ägaren - på nio procent på sysselsatt kapital är realistiskt och rimligt, men utmanande. Vattenfall måste anpassa sig till en kraftigt förändrad marknadssituation för att försäkra oss om att vi kommer att nå lönsamhetsmålet i framtiden. Du säger att företaget nu rustas för framtiden, innebär det att kostnaderna kan behöva sänkas ytterligare framöver? - Vi kan inte utesluta någonting. Aldrig tidigare har det europeiska energilandskapet förändrats så snabbt som under de senaste åren. Omständigheter och politiska beslut som vi inte har någon kontroll över kan förändra vår tillvaro bokstavligt talat från en dag till en annan. För två år sedan såg kärnkraften i Europa ut att gå en väldigt ljus framtid till mötes och vem hade för fem år sen trott att Tyskland en blåsig dag skulle kunna klara sig på sol- och vindkraft? Naturgas betraktades som en väldigt bra långsiktig investering när vi köpte Nuon.