Nyhet | 2007-08-23 | 09:11

Inlandsentreprenörer träffades i Lycksele kring gruvnäringens expansion i Norrlands inland

Lokala entreprenörer träffades i Lycksele för att samtala om gruvnäringens expansion i Norrlands inland. Utvecklingen för näringslivet är betydligt starkare i inlandet än i Norrlands kustland och riket totalt. En av de vinnande branscherna är den expanderande gruvnäringen som med sina positiva sidoeffekter förhoppningsvis kan skapa fler arbetstillfällen hos de lokala entreprenörerna i regionen.

Vattenfall Inlandskraft arrangerade tisdagen den 21 augusti en träff med gruvföretagen och företag i inlandet som är intresserade av att svara upp mot gruvföretagens behov av service och tjänster. Syftet med mötet var att undersöka vilka som är intresserade av att delta i expansionen och vilka aktörer och kluster som finns eller kan skapas.

”- Vi ser att gruvbolagen har stora behov att köpa service och tjänster av lokala företag i anslutning till inlandsgruvorna längs den så kallade Guldlinjen. Vi vill hjälpa de lokala aktörerna att skapa samverkansformer och finna samarbetspartners för att sedan kunna göra bra affärer i framtiden”, säger NilsGunnar Bergström, företagsutvecklare hos Vattenfall Inlandskraft AB.

Arrangemanget väckte stort intresse och ett 90-tal deltagare från främst inlandskommunerna i Västerbotten deltog och av dessa var merparten företagare.

Representanter för gruvnäringen presenterade sina respektive verksamheter och visade på det ökade behovet av lokala resurser inom främst el- mek -och byggnadsunderhåll. Positivt var också att ett antal politiker och tjänstemän kom för att delta i diskussionerna. Ett konstaterande var att det blir hård konkurrens om personella resurser om alla gruvbrytningar kommer igång och att det är ytterst nödvändigt att se över tänkbara utbildningsalternativ så snart som möjligt.

Företagarna uppmanades också att inte tveka att ta kontakt med gruvbolagen i regionen för att erbjuda sina tjänster.