Nyhet | 2008-11-18 | 08:45

Inlandskraft i Jokkmokk

Sven-Erik Åkerlind, VD Vattenfall Inlandskraft AB

Den 13 november genomfördes ett seminarium i Jokkmokk arrangerat av Svenskt Näringsliv och näringslivsbolaget Strukturum. Temat för seminariet var ""Jokkmokk och framtiden - var finns morgondagens invånare och medarbetare?".

Vid seminariet deltog ett 35-tal företagare, politiker med flera. Som inspel till seminariet presenterade Sven-Erik Åkerlind, VD Vattenfall Inlandskraft AB, den migrationsstudie som Inlandskraft har tagit fram. Den visar en ganska dyster bild över vad som kommer att ske befolkningsmässigt i framtiden såvida inte riktigt radikala åtgärder sätts in. Studien var ett bra sätt att tända de grupparbeten som sedan följde. Deltagarna visade på att det finns både vilja och ambition att ta sig an framtiden.