Nyhet | 2008-09-24 | 16:00

Internationell granskning av dammsäkerheten i Ajaure

Vattenfalls arbete med dammsäkerhet har högsta prioritet. Med start tisdag 23 september och tre dagar framåt kommer Vattenfalls dammsäkerhetsarbete i Ajaure, Ume älv att på plats granskas av tre oberoende internationella experter.

Granskningen av dammen i Ajaure är ett led i ett pilotprojekt som genomförs av Svensk Energi och Svenska Kraftnät, den sistnämnda är central myndighet för dammsäkerhetsfrågor. Totalt är det sex dammar med särskilt stora konsekvenser för dammbrott som granskas i Sverige - och av dessa äger Vattenfall två dammar.

Förra året granskades Suorvadammen och Vattenfall fick då ett kvitto på att dammsäkerhetsarbetet håller hög internationell nivå. Denna gång gäller granskningen Ajauredammen i Umeälven, som under tre dagar kommer att granskas av internationella experter.

Granskningen omfattar en grundlig genomgång av dammens konstruktion och uppbyggnad men även säkerhetsarbetet ur flera aspekter. Detta sker bland annat genom att dammen besiktas på plats och genom ingående diskussioner med Vattenfalls dammsäkerhetsexperter.

Delar av granskningsgruppen.

Tre av de internationella experterna finns på plats i Ajaure under tre dagar. Det är från vänster: Professor Nelson Pinto, Brasilien, Mr Robin Charlwood, USA och Mr Pål Mellquist, Norge. Den fjärde experten (saknas på bilden) Mr Raymond Stewart, Canada ansluter senare till expertgruppen.

För Vattenfalls dammsäkerhetsexperter är den internationella granskningen av största vikt. Urban Norstedt, säkerhetscontroller på Vattenfall Vattenkraft, menar att det finns många skäl till att återkommande medverka i denna typ av granskning.

– Det är mycket viktigt att oberoende experter kan bekräfta att vårt dammsäkerhetsarbete håller god internationell nivå. Men det är också betydelsefullt att vi får idéer kring hur vi ytterligare kan vidareutveckla säkerhetsarbetet, menar Urban Norstedt och fortsätter:

– För oss är det även viktigt att myndigheter som både granskar eller på olika sätt berörs av dammar med stora konsekvenser för samhället också får en god insyn i detaljerna kring hur dammsäkerhetsarbetet i Vattenfall bedrivs.

Experternas arbete avslutas under torsdagen. Därefter väntar en sammanställning och analys av de fakta och den information som framkommit under de tre dagarna. Denna rapport beräknas vara klar att presenteras om en dryg månad.

Ladda ner

Pressmeddelande om Ajaure-granskningen

Läs mer

Om vår vattenkraft