Nyhet | 2013-01-30 | 11:45

Internationell kärnkraftskonferens för unga i Stockholm

Stockholm står som värd för European Nuclear Young Generation Forum 2013. 400 deltagare väntas komma till konferensen i juni som Vattenfall är huvudsamarbetspartner för.

Den 17-20 juni kommer unga i den europeiska och globala kärnkraftsbranschen att samlas i Stockholm för European Nuclear Young Generation Forum ( ENYGF) som anordnas vartannat år på olika platser i Europa. Konferensen kommer att bestå av föredrag, workshops, presentation av tekniska uppsatser och knytkonferens (unconference).
- Sigval Berg, välkänd amerikansk föredragshållare kommer att vara en av huvudtalarna, säger Filip Gottfridsson, ordförande i kommittén för ENYGF 2013.

Drygt 400 deltagare väntas komma till Stockholm och Kungliga Tekniska Högskolan, som är centrum för konferensen. Studiebesök till anläggningar med nukleär anknytning kommer även att anordnas.

Konferensen har tre teman: att driva kärnkraftverk, avveckling och avfall, kärnkraft i framtiden.

Vattenfall och Westinghouse är huvudsamarbetspartners för ENYGF.
- Registreringen har öppnat. Konferensen är ett perfekt tillfälle att nätverka och fördjupa sina kunskaper, säger Filip Gottfridsson.

Läs mer om ENYGF och hitta anmälan till konferensen här:
ENYGF 2013 (nytt fönster)

Fakta
Young Generation (YG) grundades i Sverige 1994. YGs syfte är att främja personliga nätverk, bidra till erfarenhetsspridning och öka kunskapen om kärnkraft i ett brett perspektiv.

European Nuclear Society Young Generation Network (ENSYGN) är ett samarbete mellan nationella YG-nätverk som vartannat år organiserar en konferens i Europa under namnet European Nuclear Young Generation Forum, ENYGF.