Nyhet | 2009-03-27 | 11:00

Internationellt samarbete mellan Forsmark och Grundremmingen

Grundremmingens kärnkraftverk i Tyskland

Grundremmingens kärnkraftverk i Tyskland

Forsmark har erfarenhetsutbyte inom säkerhetsområdet med flera olika kärnkraftverk. Bland annat samarbetar Forsmark och Grundremmingens kärnkraftverk i Tyskland avseende reaktorsäkerhet. Förra sommaren slöts ett nytt samarbetsavtal mellan de båda kraftverken.

Forsmark och Grundremmingen har samarbetat sedan början av 90-talet avseende reaktorsäkerhet. Forsmark beslutade sig för att satsa mer på externt erfarenhetsutbyte och vidareutvecklar därför samarbetet med Grundremmingen. I somras skrevs ett nytt samarbetsavtal mellan de båda kärnkraftverken som innebär ett fördjupat informationsutbyte för att ytterligare förbättra säkerhet och tillgänglighet hos de båda kraftverken.
-Erfarenhetsutbyte mellan oss och Grundremmingen kommer att startas inom flera områden. Vi jobbar nu med att skapa kontaktytor och få igång arbetet som sedan ska fortlöpa, berättar Jan Karjalainen, ställföreträdande chef för reaktorsäkerhetskontoret på Forsmark.

I november 2008 hölls ett möte i Grundremmingen. På agendan stod reaktorsäkerhet och ett nytt samarbete inom områdena drift och strålskydd påbörjades. En av frågorna som intresserade tyskarna var Forsmarks arbete inom strålskydd.
- De ville bland annat veta mer om hur vi tillämpar riktlinjerna inom strålskydd i det dagliga arbetet, berättar Jan Karjalainen.

I maj är det dags för nästa träff. Då ska personal från Grundremmingens kärnkraftverk besöka Forsmark och man kommer bland annat att diskutera driftklarhetsverifiering, det vill säga kontrollrutiner vid återstart av en anläggning som varit avställd.