Nyhet | 2013-02-25 | 11:00

Internationellt team hjälper Ringhals

Den 25 februari välkomnade Ringhals ett stort team från WANO (World Association of Nuclear Operators) för en granskning, en så kallad peer review av Ringhals. Granskningen är en mätpunkt på väg mot världsklass och ett viktigt verktyg för att förbättra verksamheten.

Gruppbild WANO-granskare

Granskarna kommer från kärnkraftsbranschen världen över, från länder som Frankrike, Kina, Brasilien, Japan och Storbritannien. Under tre veckor ska de granska Ringhals inom tio områden:
- Organisation och administration
- Drift
- Underhåll
- Tekniskt stöd
- Strålskydd
- Brandskydd
- Kemi
- Utbildning och träning
- Erfarenhetsåterföring
- Haveriberedskap

Till sin hjälp har de Ringhals egna värdar, counterparts, som har till uppdrag att förse granskarna med material inom respektive områden.

Vad händer under granskningen?
Första veckan kommer teamet att genomgå utbildning och börja sina inspektioner ute i verksamheten. Hela andra veckan ägnas åt observationer ute i anläggningarna och runt om på Ringhals. Sista veckan kommer teamet tillsammans med counterparts att göra en grundorsaksanalys och arbeta fram de förbättringsmöjligheter, AFI – Areas for Improvements, som utgör resultatet av granskningen.

Teamet kommer att lägga särskilt stor vikt vid det som kallas SOER, Significant Operating Experience Reports. SOER är större erfarenheter som WANO samlat ihop från kärnkraftverk världen över sedan 1998. Det handlar om områden som till exempel oplanerade stråldoser, blockering av kylvattenintag och säkerhet vid avstängning.

Det slutgiltiga resultatet av granskningen kommer i april-maj. Under våren kommer teamledaren från WANO att besöka Ringhals för att hjälpa till med att bearbeta resultatet på bästa sätt.

Ett bra sätt att lära
– Granskningen är ett utmärkt lärtillfälle för oss. Vi lär oss inför, under och efter dessa granskningar, säger Håkan Calvin, projektledare och Ringhals värd under besöket.

 Håkan Calvin

Vad är WANO?
World Association of Nuclear Operators
- en sammanslutning av kärnkraftföretag världen över
- medlemmar från 440 kärntekniska anläggningar i mer än 30 länder
- grundades som en följd av Tjernobylolyckan
- arbetar endast på uppdrag av medlemmarna
- forum för erfarenhetsåterföring

Vad är en peer review?
- djupgående och objektiv granskning av verksamheten
- utförs av oberoende internationellt team
- hjälper kärnkraftverken att jämföra sig med de bästa i branschen

Läs mer
WANO (nytt fönster)