Nyhet | 2009-10-15 | 14:36

Intresse för sprickor i klenrör

Forsmark 3 identifierade, i samband med återstarten efter den senaste revisionen, en spricka i ett så kallat klenrör. Detta har medfört viss uppmärksamhet men har inte haft någon inverkan på säkerheten.

Klenrören, 25 millimeter i diameter, fungerar som dränage från ångmanövrerade skalventiler i reaktorinneslutningen. En inspektion visade att det fanns sprickindikationer i ytterligare sju av totalt 16 dränagerör. Rörens funktion är att leda ånga från en ventil ner i en kondensationsbassäng under reaktorn. Detta har ingen säkerhetspåverkan på ventilens funktion och det läckage som uppstod var endast någon procent av tillåten nivå.

Denna typ av rör omfattas inte av Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s, föreskrifter för kontroll av mekaniska anordningar, men Forsmark har egna kontrollprogram som utvecklas fortlöpande och de skadade rören byttes omedelbart ut.

Forsmarks Kraftgrupp har redovisat dessa omständigheter för SSM i en rapport efter revision samt genom att upprätta en rapportervärd omständighet, RO, som även den skickades till SSM. Händelsen har inte påverkat säkerheten för ventilens funktion eller för omgivningen.

Uppdaterad 2009-10-15, 15:07

För ytterligare information kontakta:

Claes-Inge Andersson, Kommunikationschef Forsmarks Kraftgrupp AB, 070-530 05 13