Nyhet | 2009-07-08 | 14:01

Intresse för svensk vindkrafttillverkning

I Sverige har utbyggnaden av vindkraft hittills baserats på aggregat från framför allt Danmark och Tyskland. Nu börjar dock även svenska företag att visa intresse för att utveckla och tillverka vindkraftverk.

Ett vindkraftverk i fjällen.

På Hönö, utanför Göteborg, finns Berg Propulsion, ett verkstadsföretag som idag tillverkar fartygspropellrar, men som nu anlitat Vattenfall Power Consultant för att titta på möjligheten att starta tillverkning av vindkraftverk.

– Vi har så här långt hjälpt dem med grundläggande frågor som hur marknaden för vindkraftverk ser ut, olika teknikval, val av storlek på aggregaten, möjligt kundsegment och även en del om de teknikproblem som finns idag, berättar Bengt Göransson, som har 25 års erfarenhet av teknik för samt konstruktion och dimensionering av vindkraftverk.

Än så länge befinner sig företaget i en startfas och det kan ta ytterligare ett par år innan någon produktion blir verklighet.

– Det är många beslut som ska fattas, exempelvis om man ska köpa in en helt färdig konstruktion eller om man ska göra en del av konstruktionsarbetet själv.

– Inom Vattenfall Power Consultant har vi många olika kompetenser som kan vara till nytta för den här typen av utveckling. Vi kan bland annat hjälpa till med att utvärdera anbud, leverantörer och teknikval, konstaterar Bengt Göransson.

Kontakta: Bengt Göransson, telefon 08-739 64 32

bengt.goransson2@vattenfall.com