Nyhet | 2007-05-16 | 15:40

invigning av Science Center på Laxön

I morgon 17 maj invigs Vattenfall Science Center på Laxön i Älvkarleby. Science Center blir en plats för gammal som ung att på ett lekfullt, experimentellt sätt väcka intresset för energi, miljö och hållbar utveckling.

Vattenfall, Älvkarleby kommun och andra intressenter har tillsammans utvecklat Laxön till ett centrum för turism, kultur och mindre företag. Under en tvåårig försöksperiod ska ett Science Center skapas på Laxön i samarbete med Tom Tits Experiment från Södertälje.
Vattenfall har sedan 2005 arbetat med att rusta byggnaderna på Laxön. Detta arbete kommer att fortsätta under 2007. Ambitionen är att skapa goda förutsättningar för verksamhet inom turism, kultur och mindre företag och att öka turistströmmarna till området.

– Ett av Vattenfalls bidrag i detta arbete blir, utöver den upprustning av området som görs, att under en tvåårig försöksperiod driva ett eget Science Center i det så kallade ”Eldhuset” i samarbete med Tom Tits Experiment, berättar Kjell Isaksson, chef för Vattenfalls nordiska vattenkraftverksamhet.

– Ett interaktivt Science Center öppnar möjligheter till att väcka intresse om energi, miljö och hållbar utveckling samtidigt som vi tror och hoppas att satsningen kan bidra till att bli en besöksmagnet till övrig verksamhet på Laxön. Att inledningsvis samverka med Tom Tits Experiment som är en pedagogisk utvecklingsverksamhet med målet att sprida intresse och kunskap om naturvetenskap och teknik till en bred allmänhet känns därför mycket inspirerande, säger Kjell Isaksson.

En översyn av det framtida ägandet och skötseln av Vattenfalls samtliga byggnader och områden sker parallellt med denna satsning. Bland annat kommer Älvkarleby kommun under Kommunfullmäktiges möte i februari att ta ställning till övertagandet av den byggnad där Laxforskningsinstitutet tidigare varit verksamma.

– För Älvkarleby Kommun skulle detta kunna öppna möjligheter för att bättre exponera den imponerande fiskeutrustning som donerats till Vattenfall av Sven O Hallman och samla fiskevårdområdets kontor i samma byggnad. Kort sagt att bilda ett sportfiskecentrum i kommunen. Beslut kring ett övertagande kommer dock att fattas på Kommunfullmäktiges nästa sammanträde, berättar Jan Bendrik, Turist- och Näringslivschef i Älvkarleby Kommun.

Utställningslokalen i det nyupprustade Eldhuset på Laxön, Älvkarleby.