Nyhet | 2010-12-23 | 10:12

Iskall propplösning i Lule älv

[caption id="attachment_9277" align="alignright" width="195" caption="Per Wikström. Foto: Jennie Pettersson"]Per Wikström. Foto: Jennie Pettersson[/caption] Ovanliga problem kräver ovanliga lösningar. En lågsniffande helikopter och nu en inlånad pråm från Trafikverket har ordnats fram för att komma till rätta med den gigantiska ispropp i Lule älv som tvingat Vattenfall att minska vattenflödet för att undvika översvämningar. På bara några meters höjd ovanför vattenytan hovrar piloten Kjell Arvidsson i drygt en och en halv timme under öronbedövande dån med sin helikopter för att undersöka det drygt 25 hektar stora området av älvbottnen i jakten på svar på exakt hur stor isformationen egentligen är. Per Wikström driver mätföretaget Radarteam Sweden AB i Boden. Trots 30 år i branschen har han aldrig upplevt en situation där han tvingats spänna fast sin mätutrustning på en helikopter för att undersöka en frusen älvbotten. Paradoxalt nog var isskorpan drygt 150 meter från Trångforsbron i Boden inte tillräckligt tjock för att man skulle våga sig ut till fots på Lule älv. Samtidigt ställer isen till med stora problem under ytan eftersom den stoppar upp vattenflödet. Unik mätning Per Wikström förklarar hur mätningen går till. – Man har olika antenner under helikoptern, en sändande och en mottagande antenn. Radiovågorna som skickas ut går genom is och studsar sen tillbaka när de nått älvbottnen, vi använde både låg- och högfrekventa radiovågor. Sammanlagt togs 12.500 mätbilder fram för att skapa en exakt bild av isproppens storlek och hur massiv den är från botten och upp mot ytan. – Det var första gången som en sån här mätning genomfördes. Jag har i varje fall aldrig hört talas om något liknande så det var mycket spännande för även för mig, säger Per Wikström som nogsamt höll sig borta från att sitta med i Kjell Arvidssons helikopter. - Om jag flög med? Gud nej. – Vi visste att proppen var stor, nu vet vi exakt hur stor. Omfattningen är 35.000 kubikmeter, 100 meter bred, 75 meter lång och cirka fem meter hög och den ligger mitt i älven nedanför Trångforsbron, uppger Peter Stedt, informatör på Vattenfall Vattenkraft. Det innebär att storleken på naturfenomenet motsvarar 1.750 normalstora tankbilar eller 70 en och en halv plans villor. Grävjobb Nu lånar Vattenfall en 100 ton tung pråm från Trafikverket som ska transporteras i 15 delar med lastbil från Randi kraftstation norr om Jokkmokk. När den är på plats kommer grävmaskiner att köras ut på pråmen. – De ska mekaniskt bearbeta isen, alltså gräva upp den. Det går inte att bara krossa den eftersom isen då kommer att flyta ner och fastna i Bodens kraftstation, förklarar Peter Stedt. En enklare lösning hade varit att spränga isen men då riskerar ledningar för vatten, värme och avlopp på älvbottnen att skadas. Arbetet med att gräva upp isen kommer att påbörjas så snart all nödvändig utrustning är på plats. Det går inte att säga exakt hur lång tid det kommer att ta att gräva upp 35.000 kubikmeter is men arbetet med att gräva kommer troligtvis inte att påbörjas förrän efter helgerna.