Nyhet | 2010-12-21 | 12:00

Isproppen i Lule älv är analyserad

Isproppen i Lule älv fortsätter att ställa till med problem för Vattenfall Vattenkraft. I värsta fall kan sprängning av isproppen bli nödvändig men då riskerar ledningar för fjärrvärme, vatten och avlopp på älvbottnen att skadas.

Allt sedan den 30 november då isproppen bildades mellan kraftstationerna Boden och Vittjärv i Lule älv, har Vattenfall Vattenkraft tvingats att minska vattenflödet från normala 640 kubikmeter per sekund för att undvika översvämningar.

– Vi ligger nu på en låg nivå, knappt 200 kubikmeter per sekund för att kunna få tillstånd ett jämt istäcke över det som idag är öppet vatten, förklarar Peter Stedt, informatör på Vattenfall Vattenkraft.

Under onsdagen genomfördes en radarmätning från helikopter av Luleälvens botten för att bedöma isproppens storlek. Beroende på resultaten av mätningen finns det några tänkbara scenarier: det första är att låta isproppen vara kvar och låta det strömmande vattnet sakta nöta ned den vilket innebär minskad produktion, det andra är att försöka få bort isproppen på mekanisk väg för att öppna för ett högre vattenflöde.

– I bästa fall bildas ett istäcke över hela älven nu när vi kör med så lite vatten. Blir det så kan vi släppa på mer vatten utan att nivån stiger. I värsta fall växer proppen ännu mer och då kan sprängning vara den sista utvägen men det går ledningar för fjärrvärme, vatten och avlopp på älvbottnen som då riskerar att skadas, uppger Peter Stedt.

Att det bildas en kraftig ispropp i Lule älv är ett ganska ovanligt fenomen, senast det hände var 1983. I Torneälven inträffar det varje år, och där spränger man bort isen som sedan sköljs ut i havet. Det kan man inte göra i en reglerad älv, för då fastnar isen vid nästa kraftverk.

En ispropp kan bildas när vattenkraften körs för fullt och det inte hunnit bildas ett ordentligt istäcke. Finns det bara en tunnare isskorpa, bryts flak bort, driver nedströms och kilar in sig under isen. Isen byggs alltså på neråt och bildar en propp som dämmer upp vattnet.

Mer information

Om vår vattenkraft
Om Vattenfalls energimix