Nyhet | 2008-07-10 | 11:00

Ja till nytt vattenkraftverk i Abelvattnet

Miljööverdomstolen i Umeå sa i tisdags, 8/7, ja med omedelbar verkställighet till bygget av ett nytt vattenkraftverk i Abelvattnet. – Det blir tillsammans med det nyligen påbörjade kraftverksbygget i Stornorrfors Vattenfalls första nya vattenkraftbygge i Sverige på nära 15 år. Vi är mycket glada över beslutet och drar omedelbart igång arbetet, säger Christer Ljunggren, Anläggningschef Vattenfall Vattenkraft.

Det nya kraftverkets inverkan på närmiljön blir minimal eftersom damm och utloppstunnel redan existerar. Arbetena som kommer att utföras är i huvudsak installation av kraftverk, jord- och bergschaktning (utloppskanal och erosionsskydd), sprängning (utloppskanal och kraftverk). Arbetet kommer att bedrivas tillsammans med Umeälvens Vattenregleringsföretag som samtidigt kommer att anlägga ett nytt dammutskov i Abelvattnet.

Fisket i centrum

I sjön Abelvattnet finns en stam av sjölekande öring som inte får blandas med fisk från sjön Bleriken. Idag hindras fiskvandringen från Bleriken av ett hinder som består av en betongmur som kommer att försvinna när avloppskanalen fördjupas.

När kraftverket tas i drift kommer fiskhindret istället att finnas i turbinen. En höjdskillnad mellan inloppet till kraftverket och Blerikens högsta yta samt höga vattenhastigheter när kraftverket körs gör att fisk inte kan passera.

Provfiske genomförs

– Innan byggstarten ska Vattenfall tillsammans med Umeälvens Vattenregleringsföretag genomföra ett provfiske för att klargöra fiskets kvalitet idag. Hur och om fisket sedan påverkas av kraftverket kommer vi därefter att följa noga under de kommande fem åren. Därefter avgör Miljödomstolen hur eventuell påverkan ska regleras, säger Christer Ljunggren.

Det nya vattenkraftverket i Abelvattnet beräknas stå klart 2010.

Fakta om Abelvattnets kraftverk

Abelvattnets regleringsdamm ligger i Umeälvens källflöden i Storumans kommun, cirka 10 km uppströms Gejmåns kraftverk och omkring 35 km från Tärnaby.

  • Fallhöjd: 7-22 meter
  • Utbyggnadsvattenföring: 23 m3/s
  • Effekt: 4,6 MW
  • Energiproduktion: 14,2 GWh/år (motsvarar hushållsel till 2 850 villor)

Läs mer

Abelvattnets vattenkraftverk