Nyhet | 2008-04-07 | 10:00

Japans kärnkraftsindustri lär av Sverige

Nyligen besökte den samlade japanska kärnkraftsindustrin Sverige. Representanter för de ledande kraftverken i landet stiftade bekantskap med Svensk Kärnbränslehanterings (SKB) viktigaste anläggningar samt Forsmarks kärnkraftverk gällande avfallshantering.

De japanska besökarna fick se hur avfall i form av filtermassor blandas med asfalt på Forsmark 3.

De japanska besökarna fick se hur avfall i form av filtermassor blandas med asfalt på Forsmark 3.

– Ni har ett stort kunnande som vi kan lära oss av. Vi är väldigt glada över att ha fått göra dessa rundvandringar, sa Motonori Nakagami från Chubu Electric Power Company, Inc.

Motonori Nakagimi är general manager vid Nuclear Cycle Planning Section, som ingår i divisionen för kraftgenerering. Tillsammans med sina landsmän fick han besöka kraftverket i Forsmark, slutförvaret för radioaktivt driftavfall (SFR), Äspölaboratoriet och mellanlagret för använt kärnbränsle (Clab).

– Mitt första intryck är att de här anläggningarna sköts mycket bra, dels ur ett tekniskt perspektiv, dels ur perspektivet hur man hanterar relationen med allmänheten. Det här har gett oss viktiga erfarenheter. Vi vill fortsätta att utbyta information mellan oss och anläggningarna vid Forsmark.

Värdar för besöket var SKB International Consultants (IC). De hade planerat arrangemanget tillsammans med exportrådet i Japan, som också hade en representant på plats.

– Om man jämför Sverige och Japan, så ligger Sverige ungefär 20 år före i tiden när det gäller hantering av radioaktivt avfall, säger Keisuke Ryu, senior commercial officer, vid svenska ambassaden i Tokyo.
Han tror att besöket kommer att skapa möjligheter till samarbete mellan SKB och de japanska kraftverken.

– SKB:s erfarenheter kommer från 20 års praktisk drift och i Japan har man stor respekt för detta faktum när man där planerar och har designat liknande anläggningar. För att spara tid och pengar kan man lära mycket av SKB.

Läs mer:

Radioaktivt avfall