Nyhet | 2008-03-28 | 07:30

Jordbävningssäker utrustning på Ringhals

Kärnkraftverken är konstruerade för att klara yttre påverkan, till exempel från tänkbara jordbävningar. Vid moderniserings- arbeten och ombyggnader måste jordbävningstester göras för all utrustning med säkerhetsmässig betydelse.

Nyligen testade Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP, i Borås två olika modeller av el-centraler till Ringhals 1.

– I Sverige är det bara utrustning till kärnkraftverk som har seismiska krav, eftersom sannolikheten för jordbävningar här i landet är små, berättar Gunnar Kjell, SP.

Testerna går till så att el-centralerna placeras på ett hydrauliskt styrt bord. Genom skakning av bordet simuleras olika jordbävningsnivåer, för att testa att el-centralerna klarar de seismiska kraven.

– Testnivåerna sätts efter hur mycket marken skulle skaka på Ringhals vid en jordbävning som kan tänkas inträffa en gång på 100 000 år, säger Kenneth Skoglund som är Ringhals specialist på området. Statens kärnkraftinspektion, SKI, ställer tydliga krav som vi måste se till att utrustningen lever upp till.

El-centraler jordbävningstestas

Byggnadens styrka och var i byggnaden el-utrustningen ska placeras påverkar också testnivån, eftersom skakningarna vid en jordbävning ökar med höjden över marken.

– Vi testar bland annat motorer, tryckgivare, elektronikskåp och datorer åt Ringhals. Ofta sker testerna på högsta nivån, så att utrustningen kan användas var som helst i byggnaderna, säger Gunnar Kjell.

Säkerhet vid våra kärnkraftverk