Nyhet | 2010-05-23 | 16:58

Jubileum i Porjus

Den 20 maj var det 100 år sedan riksdagen tog beslut om att bygga ett kraftverk i Porjus. Det skulle, med sina fyra aggregat, få en effekt på 38 MW. Därmed inleddes också den utbyggnad av Lule älv som i dag resulterat i 15 kraftverk som står för cirka 10 procent av den elkraft som produceras i Sverige. Se bildspel från bygget: Byggandet av Porjus kraftverk kom att bli dåtidens högteknologiska projekt. Syftet med kraftverket var initialt att elektrifiera den snabbt växande malmbanan i Sveriges nordligaste del. Utmaningarna som byggarna stod inför var monumentala. Under mycket svåra klimatförhållanden skulle man: A) Bygga en av världens första stora vattenkraftstationer med en underjordisk maskinhall. B) Bygga upp ett helt nytt samhälle mitt ute i ödemarken C) Samtidigt snabbt lösa transportsträckan de drygt fem väglösa milen till närmaste samhälle (Gällivare). Konung Gustav V ringde in startskottet för Porjus Den 8 februari 1925, ett halvår försenat, invigdes Porjus kraftverk av dåvarande civilministern von Sydow. När den stora stunden var inne och vattnet skulle släppas på visade det sig att intagsluckorna hade frusit fast och att inget vatten kunde släppas in. Under tiden maskineriet tinades upp tog de 125 speciellt inbjudna gästerna en promenad på dammen och ner i maskinhallen. När vattnet kommit in i inloppet startades maskinerna på en telefonsignal från konung Gustav V på slottet i Stockholm. Porjus kraftverk ersattes 1971 av ett nytt kraftverk som ligger i anslutning till damm. Det gamla kraftverkets turbiner, under åren 1920 till 1960 utökades antalet till nio aggregat, fungerar än i dag men används inte i produktionen utan som testanläggningar för ny utrustning. Det nya kraftverket har en sammanlagd effekt på 530 MW, mer än tio gånger så mycket som det gamla.