Nyhet | 2010-03-14 | 13:00

Julkortspengar blev stöd till vandrarna på nätet

Istället för att skicka julkort 2009 beslöt Vattenfall i Sverige att skänka pengarna till Fryshuset och Nätvandrarnas verksamhet. Fryshusets Nätvandrare finns varje dag tillgängliga på nätet för barn och unga som vill ha någon vuxen att tala med om vardagliga eller svåra saker. Syftet med Nätvandrarna är att möta barn och ungdomar på internet där de mest håller till och i tid fånga upp om de har problem. Många föräldrar och andra vuxna har inte samma kunskap om vad som finns på nätet och har därför svårt att förutse vad barnen kan råka ut för. [caption id="attachment_4699" align="alignright" width="111" caption="Maria Soares Lindberg"]Maria Soares Lindberg[/caption] Nätet ungas naturliga mötesplats – Vi möter barn och unga på sajter där de håller till. Samtal över internet är inget andrahandsval för ungdomar utan det som 10-20-åringar föredrar, säger Maria Soares Lindberg, verksamhetsansvarig. Ibland är vi de första som de pratar med om sina bekymmer. Vi står alltid på deras sida och peppar dem till att söka hjälp om de har problem. Nätvandrarna började träffa unga på nätet för drygt tre år sedan och är idag synliga på de flesta webbplatser där barn och ungdomar finns. Syftet med vandringen på nätet är att finnas som en tillfällig vuxenkontakt att bolla med, få stöd av och vid behov få hjälp med att komma i kontakt med andra professionella. Ett stöd att lita på – Många har behov av att bara prata bort en stund. De som behöver stöd eller hjälp försöker vi motivera att själva kontakta exempelvis Socialtjänsten eller polisen. En del kanske inte vill avslöja sin identitet. Vi följer också upp. Det viktiga är att barnen känner att de kan lita på oss, säger Maria Soares Lindberg.