Nyhet | 2008-12-09 | 11:15

Julstämning och generationsklyftor när sponsorstagare träffades

Den 4 december hade Ringhals bjudit in till årlig sponsortagarträff i Infocenter. De 130 gästerna representerade föreningar i närområdet som Ringhals sponsrar.

Vox Humana stod för vacker körsång och spred julstämning innan det var dags att ta plats i hörsalen.

God samverkan

Ringhals sponsorsadministratör Helén McNamee och kommunikationschefen Gösta Larsen framförde ett stort tack till alla föreningarna för god samverkan under året.
Därefter var det dags för premiärvisning av en nyinspelad film som visar upp bredden i Ringhals sponsringsverksamhet – från idrottssponsring i alla dess former till sponsring av kultur och sociala projekt. För filmproduktionen stod Michael Rosengren.

Viktigt med vuxna förebilder

Kvällens huvudnummer – Anders Carlgren, vd och grundare av Fryshuset – tog därefter plats på scenen.

Anders Carlberg

– Idrotten och föreningslivet har en oerhört viktig roll att spela för att överbrygga klyftan som blivit allt djupare mellan generationerna, betonade Anders i sin föreläsning.

– Jag har mött många struliga ungdomar under årens lopp som varit på gränsen att fastna i kriminalitet och missbruk, men som fått styrsel på sitt liv och nått bra positioner i samhället. Fryshuset producerar entreprenörer bland dem som ingen tror på – vi förlöser energi.

– Det som krävs är goda förebilder. Ungdomar behöver dialog med vuxenvärlden för att finna sina egna möjligheter. Det är där ni har er viktiga roll att spela, avslutade Anders Carlberg med adress till den andäktigt lyssnande publiken.

Långborden stod sedan dukade med traditionsenlig julmat och förhoppningar om ett gott nytt sponsorsår.

Inbjudna sponsorstagare

Läs mer

Fryshusandan