Nyhet | 2010-09-08 | 12:54

Justering av tidplanen för ventilbyte på Forsmark 2

Tidplanen har justerats för Forsmark 2:s avställning för att byta ventiler på högtrycksturbinerna. Avställningen förlängs med totalt tre dygn.

Forsmark 2 kommer att ställas av ett dygn tidigare jämfört med den tidigare planen och sedan skjuts återstarten framåt två dygn jämfört med tidigare plan.

Det innebär att avställningen börjar den 29 september och att Forsmark 2 sedan beräknas vara tillbaka på nätet med båda turbinerna den 11 november. Full effekt beräknas nås den 18 november.

För ytterligare information kontakta:
Claes-Inge Andersson, kommunikationschef Forsmarks Kraftgrupp AB, 070-530 05 13, cin@forsmark.vattenfall.se