Nyhet | 2013-03-13 | 13:11

Justering tidplan effekthöjning

Effekthöjning Forsmark 2

Det har skett en justering i tidplan för effekthöjningen vid Forsmark 2. Bland annat skjuts starten av uppgång från 108% effekt till den nya effektnivån 120% (1120 MW) fram med ett par dygn till den 24 mars.

Dessutom flyttas avslutning av provperioden fram från den 2 maj till den 11 maj.

Anläggningen kommer att genomgå en rad olika prover fram till provperiodens slut i maj. Provprogrammet innehåller bland annat verifiering av ett antal skydds- och reglerfunktioner vilket innebär att ett stort antal system provas i anläggningen.

- På så sätt testar vi att allt fungerar som det ska även vid den högre effekten. Om någon del i systemet inte fungerar korrekt under provningarna kan kompletterande justeringar behöva göras. Det kan också innebära att automatiska säkerhetsfunktioner träder in, vilket bland annat kan leda till snabbstopp av reaktorn, förklarar Ingvar Berglund, biträdande chef för Forsmark 1 och 2.

I samband med Forsmark 2:s effekthöjningsåtgärder kommer en av anläggningen två generatoerr att stoppas i helgen för kontroll av vad som orsakat vibrationer på generatorn.

Provdrift på högre effekt inleds

Pågående projekt på Forsmark

Forsmark och framtiden