Nyhet | 2010-07-06 | 10:14

”Kamp för klimatet är inte luftslottsbygge”

Vi bygger inte luftslott när vi bekämpar växthuseffekten. Det går att göra Europas elförsörjning klimatneutral till 2050. Det underströk Kjell Jansson, vd för branschorganisationen Svensk Energi, då han inledde energidebatten under Almedalsveckan med att presentera en färsk studie om elens roll i det klimatneutrala samhället. [caption id="attachment_6896" align="alignnone" width="450" caption="Mikael Möller från plast och kemiföretagen, Anders Ygeman (S), Cecilie Tenfjord Toftby (M) och Svante Axelsson från Naturskyddsföreningen diskuterar framtidens energifrågor"][/caption] Den svenska elbranschen har studerat den möjliga utvecklingen fram till 2050 och kommit fram till i huvudsak samma resultat som sin europeiska motsvarighet Euroelectric – och Vattenfall. Nordiska studier pekar åt samma håll, men den danska lyfter särskilt fram CCS-teknik för biobränsleeldade anläggningar som en möjlighet att sänka koldioxidhalten i atmosfären – genom att avskilja och lagra koldioxid som inte har fossilt ursprung. Receptet för klimatneutral elförsörjning heter enligt rapporten en tredjedel förnybart, en tredjedel kärnkraft och en tredjedel CCS-teknik. Ytterligare en förutsättning är att transmissionsnäten byggs ut. Kjell Janssons budskap var att vi måste utvidga handelssystemet och få ett globalt pris på CO2-utsläpp, transmissionssystemen måste byggas ut, tillståndsprocesserna snabbas upp. Energieffektivisering är ett nyckelord, men också ökad elanvändning bland annat för elbilar och värmepumpar. – Men ledtiderna är långa i energibranschen. Det vi gör idag kräver en fast och långsiktig inriktning på politiken, underströk Kjell Jansson och lämnade sedan ordet till panelen, där de politiska blocken, basindustrin och miljörörelsen var företrädda. Även om några debattörer talade om den grundläggande politiska enigheten i Sverige, visade debatten på betydande meningsmotsättningar. Cecile Tenfjord Toftby (M) var oroad över att de gröna i Europa ser utbyggnad av naturgas som ett miljövänligt alternativ, medan man i den europeiska debatten inte talar mycket om transmission. Anders Ygeman, ordförande för riksdagens miljö- och jordbruksutskott (S), ville prioritera utbyggnad av de nordiska och baltiska elförbindelserna innan vi bygger ut det europeiska transmissionssystemet. Han ville också ersätta den svenska kärnkraften, reaktorer för reaktor, med förnybart – och ansåg att stängningen av Barsebäck visat att det är möjligt. Svante Axelsson, Naturskyddsföreningen, påpekade att det finns enighet om mycket, bland annat om behovet av smarta nät. Till skillnad från Anders Ygeman var han för ett integrerat elnät med ledningar till Europa. Men han var emot kärnkraften och uranbrytningen och tyckte det var absurt att bygga kolkraft i tro på CCS-tekniken. Han var övertygad om att prisutvecklingen skulle gynna de nya energislagen, medan de gamla blir allt dyrare, och han efterlyste styrmedel för energieffektivisering. Mikael Möller, Plast- och kemiföretagen, ansåg att höga kostnader för energin var dåligt för basindustrin. Han ifrågasatte om Sverige kan skapa ett klimatneutralt samhälle utan att den övriga världen gör det. – Vi i Sverige kan vara klimatneutrala på tio år, för några av våra grannar tar det ytterligare tio år. Kan vi bli vinnare på det, eller kommer vi istället att straffas för det? För att vi ska bli vinnare behövs ett globalt pris för utsläpp. Det är spännande om denna region kan visa att man säljer mest om man är mest klimatneutral.