Nyhet | 2010-02-25 | 13:08

Kampen mot snö och elavbrott

De ovanligt stora snömängderna och återkommande stormarna vi sett i år har orsakat problem på många håll och ställt Vattenfalls störningsberedskap på verkliga prov. Vad krävs för att hantera stormar och elavbrott på bästa och snabbaste sätt? Och vad kan man göra för att förhindra avbrotten när stormen är ett faktum? Julens stormar krävde att Vattenfall startade upp den största organisationen för storstörning sedan orkanen Per för tre år sen, och antalet nedfallna träd på ledningarna har på ställen nått samma nivåer som efter orkanen Gudrun år 2005. När ett större elavbrott inträffar aktiveras en storstörningsorganisation, som mobiliserar folk, materiel och maskiner för att ta sig fram i snön. Detta tar tid och ställer stora krav på effektiv koordinering och kommunikation för att arbetet ändå ska ske så snabbt och smidigt som möjligt. Och samtidigt pågår en mängd olika aktiviteter för att förebygga att snötyngda ledningar ska gå av. Rätt resurser på rätt plats viktiga vid elavbrott Arbetsledare, fältpersonal, entreprenörer och montörer mobiliseras i den omfattning som situationen kräver. Bemanningen på kundservice och driftcentralerna förstärks och förbereder sig för snabba insatser. Alla, både egen och inhyrd personal, behöver veta exakt vad de ska göra och löpande uppdateras hur situationen ser ut. Flera gånger om dagen hålls storstörningsmöten för att ge den aktuella lägesbilden. Väderutvecklingen följs noggrant med hjälp av specialprognoser från SMHI för att snabbt kunna förstärka resurserna ytterligare om det blir nödvändigt. Samtidigt måste det finnas tillräckligt med helikoptrar, bandvagnar, skogsmaskiner och reparationsmateriel som kan tas i bruk så fort det behövs och där det behövs. Kunskapsutbyte och nya idéer i kampen mot snön Vinterns vackra snölandskap har sedan i julas inneburit bråda dagar för alla de som jobbar med att underhålla våra elnät. Det är särskilt de stora snömängderna i elnätet som har orsakat strömavbrott. Träd tyngs ner av blötsnö och faller på elledningarna som ibland går av. – Vi kämpar mot snön på flera olika sätt. Bland annat gör vi flygkontroller för att kunna koncentrera röjningsarbetet till olika problemområden. Vi röjer även skog med helikoptersåg och skogsmaskiner, berättar Markku Vänskä, driftschef på Nät Finland. I år har man även för första gången använt sig av så kallad pålröjning i stor skala, som visat sig vara ett bra komplement till detta arbete. I Norrland hade man tidigare testat att med hjälp av helikoptrar och gamla elstolpar slå undan snön från elledningarna och de snötyngda träden längs kraftledningsgatorna. Då elstolpen hänger i rep från helikoptern krävs en stor precision av helikopterförarna för att den ska träffa rätt. Men nu har man med goda resultat använt detta i andra delar av Sverige och även i Finland, och pålröjningen räknas som ett effektivt ytterligare redskap i det förebyggande arbetet. Samarbete med media De lokala medierna har varit intresserade och rapporterat om pålröjningen. Markku Vänskä, driftschef på Nät Finland berättar: – Den nya pålröjningen har även lett till ett samarbete med media som genom sina nyheter meddelar våra kunder om servicearbetet. Medierna har varit väldigt intresserade av vårt arbete och publicerat nyheter i tidningar, på webben och i TV, och på olika håll visade lokaltidningarna även bilder på flygröjningen. Klicka här för att se bilder på hur det ser ut när helikoptrarna försöker träffa elledningarna under röjningen i Dalsland Klicka här för att höra Vattenfalls Karl-Erik Olsson berätta om den nya metoden i en intervju på Sveriges Radio.