Nyhet | 2008-11-20 | 14:46

Kan Vattenfall bedriva kolkraftproduktion och samtidigt hävda att företaget tar ett stort klimatansvar?

Många personer vänder sig till Vattenfall och undrar vad vi gör för klimatet. En vanlig fråga är: kan Vattenfall bedriva kolkraftproduktion och samtidigt hävda att företaget tar ett stort klimatansvar? Vårt svar är: ja, det kan vi. Få länder är så lyckligt lottade som Sverige med sin vattenkraft. Nästan 70 procent av världens elproduktion kommer från fossila bränslen. Det är oftast naturens förutsättningar och politiska beslut som avgör vilka energislag ett land har. Tyvärr är den förnybara energin ännu inte tillräckligt effektiv. Samtidigt behöver vi energi. Vi är väl medvetna om kolkraftens nackdelar och arbetar hårt med att lösa problemen. Om vi hittar lösningarna kan de komma till nytta i resten av världen. Många undrar hur vi tar ansvar för att bekämpa klimatförändringarna. Här är några konkreta exempel på vårt arbete:
  • Utsläppen från vår verksamheten har minskat med en tredjedel och vi har som första energibolag i världen målet att vara klimatneutrala 2050
  • I Norden investerar vi 44 miljarder kronor i förnyelsebar produktion under en 10-årsperiod
  • Vi planerar en vindkraftssatsning i Storbritannien på över 100 miljarder kronor
  • Vi investerar drygt 7 miljarder kronor i ny så kallad CCS-teknik för att avskilja och lagra koldioxid från våra kolkraftverk
  • Vi investerar i effektiva och moderna anläggningar med avsevärt mindre utsläpp av koldioxid i de länder som förlitar sig på kolkraft