Nyhet | 2008-09-05 | 12:13

Kärnbränsle inventeras

Hendrik Matthe och Azmi Bin Syed är två inspektörer som har kommit till Forsmark för att göra en kärnämneskontroll och verifiera en fredlig användning av kärnämnen. Hendrik representerar Europeiska kommissionen och Azmi FN:s atomenergiorgan, IAEA. Under två dagar ska de inspektera bränslet i Forsmarks tre anläggningar.

Forsmarks kärnbränsleingenjör Marie Norder Aspholm är på plats för att bistå inspektörerna.
– Europeiska Kommissionen och IAEA gör rutininspektioner var tredje månad, berättar Marie.

Inspektioner sker också efter revision och bränslebyte då Europeiska Kommissionen, IAEA, och Strålsäkerhetsmyndigheten kontrollerar bränslet i härden innan reaktortanklocket monteras. Inom tre veckor kontrolleras även bränslet i bassängerna så att bokföringen stämmer överens med inventariet av kärnbränsle.

Marie har tagit fram nödvändig dokumentation till inspektörerna och ledsagar dem på blocken. Denna dag står Forsmark 3 på tur. Inspektörerna har med sig en speciell ICVD-kamera som registrerar tjerenkovstrålning*. Med den verifieras att bränsleboxarna i bassängerna verkligen innehåller kärnbränsle och inte är tomma.
– Kameran gör att vi kan se om det är använt bränsle som står i bassängerna eftersom det använda bränslet avger tjerenkovstrålning som kameran kan registrera, förklarar Azmi.

När räkningen och kontrollen är gjord väntar fler uppgifter. Loggboken i reaktorhallen med uppgifter om alla in- och uttransporter kontrolleras liksom bränsleförrådet. Azmi har ytterligare en uppgift – att byta ut chipet i IAEA:s övervakningskameror i reaktorhallen.
– Jag tar med mig chipet till huvudkontoret i Wien, säger Azmi.
Chipet innehåller sekvensbilder tagna i reaktorhallen som IAEA studerar avseende att inga otillåtna transporter av kärnbränsle har skett i transportschaktet. Som säkerhetsåtgärd finns ett plomberat sigill på kameraskåpet så att ingen omärkt kan komma åt utrustningen.

Inspektörerna tar sig an varje uppgift systematiskt.

Inspektörerna tar sig an varje uppgift systematiskt och efter några timmar är arbetet utfört. Därefter är dags att återvända – Hendrik till Luxemburg och Azmi till Wien. Flera nya uppdrag väntar.
– Jag spenderar 40-50 dagar utomlands på ett år, säger Hendrik som arbetar inom EU medan Azmi har hela världen som arbetsplats.

* Tjerenkovstrålning: Då en partikels rörelse i ett medium, ex. vatten, överskrider ljusets hastighet i mediet uppkommer ett blått sken, tjerenkovstrålning.