Nyhet | 2011-09-29 | 13:05

Kärnkraften igång i vinter

– Vattenfalls absoluta ambition inför kommande vinter är som alltid att ha hela vår produktionsapparat igång. Min bedömning är att vi kommer att klara det också i år.

Det klargjorde Vattenfalls Sverigechef Torbjörn Wahlborg då han träffade industriminister Maud Olofsson 28 september.

Vattenkraften körs för fullt och tack vare allt regn så är läget i vattenmagasinen gott, med betydligt mer vatten än förra året.

– Vi behöver till och med släppa en del vatten förbi våra kraftverk för att vi inte kan producera mer än vi gör, samtidigt som vi måste ha säkerhetsmarginaler för att kunna ta emot ännu mera regn, konstaterade Torbjörn Wahlborg.

När det gäller kärnkraften så går säkerheten självklart före allt annat, underströk han.

– Vi har just nu en oönskad situation i Ringhals med fyra reaktorer som av olika skäl inte är i produktion. Där arbetar tusentals människor intensivt för att genomföra planerade investeringar och revisioner och inte minst klara de säkerhetskrav som Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och vi själva ställer.

– Den extra kontroll som SSM krävt genomförs nu med högsta prioritet och vi räknar med att kunna lämna en fullödig rapport för Ringhals 3 på torsdag (29 september). Den reaktorn står redo att startas så snart SSM känner sig nöjda med det vi redovisat. När det gäller de övriga tre reaktorerna kan kontrollen göras inom ramen för pågående arbeten.

– Vår målsättning är att samtliga block efter klartecken från SSM ska vara i drift i december. Vår uppfattning är att SSM har förtroende för hur Ringhals bedriver säkerhetsarbetet.

– Just nu pågår stora investeringsarbeten på Ringhals 4. När de är klara om några veckor så kommer den tyngsta delen av vårt moderniseringsprogram inom svensk kärnkraft att vara genomförd.

– Sammantaget visar marknadspriset på el just nu att vi tack vare vattenkraften trots allt har en gynnsam situation när det gäller tillgång på el. Våra kunder har flera möjligheter att genom olika avtalsformer slippa oroa sig för höga elpriser i vinter, framhöll Torbjörn Wahlborg.