Nyhet | 2013-07-03 | 10:40

Kärnkraften lever vidare med oviss framtid

- Det är viktigt att inte utesluta kärnkraft som ett alternativ för framtiden, allt annat vore oansvarigt. Inte minst ur miljösynpunkt, sa Torbjörn Wahlborg, chef Vattenfalls affärsdivision kärnkraft, vid Vattenfalls seminarium i Almedalen. År 1972 togs den första svenska kommersiella kärnkraftsreaktorn i drift i Oskarshamn. [caption id="attachment_20307" align="alignnone" width="450"]Ivo Banek i samtal med Torbjörn Wahlborg och Mats Ladeborn Ivo Banek i samtal med Torbjörn Wahlborg och Mats Ladeborn[/caption] Kärnkraften har sedan kommit att stå för nästan hälften av Sveriges elförsörjning i 40 år och spelar en betydande roll som baskraft. Den omdebatterade kärnkraften har spelat en viktig roll för utvecklingen av svensk elintensiv industri sedan driftstarten av svenska reaktorer. Tillsammans med vattenkraften har kärnkraften gjort att Sverige har en elförsörjning med låga koldioxidsläpp och den har drastiskt minskat Sveriges försurande utsläpp tack vare minskad oljeanvändning. Förlängd livslängd Vattenfall har det senaste decenniet investerat 21 miljarder kronor i Forsmark och Ringhals i moderniseringar för ökad säkerhet, tillgänglighet och effekthöjningar och fram till 2017 investeras ytterligare 16 miljarder. Nuvarande reaktorer bedöms i nuläget ha driftstider på 50-60 år från det att de första gången togs i drift. Riksdagen har beslutat att det är möjligt att ersätta befintlig kärnkraft med ny när den gamla fasas ut. Det finns två tänkbara platser som riksdagen godkänt; Forsmark eller Ringhals. Någon gång under 2020- talet måste Vattenfall kunna fatta ett beslut om och med vad baskraften ska ersättas. Det pågår ett utredningsarbete kring framtida kärnkraftproduktion men beslutet om ersättningskraft ligger åtta till tio år framåt i tiden. Vattenfalls strategiska fokus är emellertid klart och tydligt, enligt Mats Ladeborn, ansvarig för kärnkraftutveckling på Vattenfall: [caption id="attachment_20308" align="alignright" width="250"]Det kom en hel del synpunkter och frågor under seminariets frågestund Det kom en hel del synpunkter och frågor under seminariets frågestund[/caption] - Det måste finnas en balans mellan att producera den energi vi behöver till lägsta möjliga kostnad och med minsta möjliga påverkan på miljön, sa Mats Ladeborn. Greenpeace Greenpeace, Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen och andra kritiska grupper fanns representerade i publiken och ifrågasatte lönsamheten i att bygga ny kärnkraft. Torbjörn Wahlborg sa att det i dagsläget inte är lönsamt att investera i någon form av kraftproduktion utan subventioner, och tillade att Vattenfall inte tänker bygga kärnkraft om det inte finns hållbara ekonomiska kalkyler för det. Han menar att dagens kärnkraft är en säker, driftsäker och ekonomiskt konkurrenskraftig energikälla med låga koldioxidutsläpp. - Driften av reaktorerna beror i första hand på säkerheten, därefter på den tekniska och ekonomiska livslängden. Ej subventionerad En del hävdar att kärnkraften är subventionerad, något Torbjörn Wahlborg inte håller med om. - Förra året betalade Vattenfall närmare tre miljarder kronor i kärnkraftsskatt och. Därtill 1,5 miljarder i olika avgifter för avveckling av äldre anläggningar och omhändertagande av avfall från driften av kärnkraftverken.