Nyhet | 2012-09-18 | 15:22

Kärnkraftsindustrins planer redovisade för SSM

De svenska kärnkraftverken har överlämnat åtgärdsplaner för det fortsatta arbetet med stresstester till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM).

Stresstester genomfördes under 2011 av alla europeiska kärnkraftverk. Nu ska arbetet följas upp i nationella handlingsplaner. I Sverige uppmanade Strålsäkerhetsmyndigheten kärnkraftverken att som ett första steg i det arbetet ta fram åtgärdsplaner. Dessa åtgärdsplaner lämnade kärnkraftverken till Strålsäkerhetsmyndigheten i lördags, den 15 september.

Jan Hanberg, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten, säger:
– Nu ska vi granska åtgärdsplanerna och utifrån dem ta fram en nationell handlingsplan för det fortsatta arbetet med stresstesterna här i Sverige. Den nationella handlingsplanen överlämnar vi till ENSREG i slutet av december.

ENSREG (European Nuclear Safety Regulator Group) är en oberoende expertgrupp för kärnsäkerhet och avfallshantering, med medlemmar från samtliga 27 EU-länder.