Nyhet | 2012-11-21 | 12:39

Kärnkraftsopinionen i stort sett oförändrad

En opinionsundersökning gjord under hösten visar att den svenska kärnkraftsopinionen i stort sett är oförändrad och ligger i nivå med en liknande mätning som gjordes under samma period 2011.

Analysgruppen vid KSU, Kärnkraftssäkerhet och Utbildning AB, har under en lång tid följt den svenska opinionen angående kärnkraft. I en ny opinionsundersökning, genomförd av Novus Opinion på uppdrag av KSU under oktober-november, framkommer att opinionen är relativt stabil.

- Effekterna efter olyckan i Fukushima våren 2011 hänger kvar lite, men om vi tittar tillbaka ett par år så ser vi att vi inte har haft några större svängningar i svenskarnas inställning till kärnkraft, säger Hans Ehdwall, senior advisor emeritus vid KSU och tillförordnad ordförande i Analysgruppen.

70 procent av de tillfrågade vill fortsätta att använda kärnkraften som finns idag, medan 23 procent vill avveckla kärnkraften genom politiska beslut. 7 procent är tveksamma och har svarat ”vej ej”. Det är i stort sett likadana siffror som i undersökningen i november 2011.

Det är fortfarande fler män än kvinnor som vill fortsätta använda kärnkraft och vid behov bygga nya reaktorer: 47 procent av männen jämfört med 22 procent av kvinnorna. Andelen kvinnor som vill avveckla kärnkraften genom politiska beslut har ökat.

Om man ser till inställningen hos olika åldersgrupper är de äldre mer positiva till kärnkraft än de yngre.

Varannan svensk är för att man vid behov ersätter gamla reaktorer och ersätter dem med nya på samma plats. Detta är en minskning jämfört med resultatet i undersökningen som gjordes 2011.

Undersökningen har genomförts med hjälp av telefonintervjuer. 1000 personer intervjuades under perioden 22 oktober – 4 november 2012.

Läs hela rapporten här

Till Analysgruppens hemsida