Nyhet | 2009-06-23 | 11:00

Kärnkraftsunik operation när Ringhals 2 moderniseras

Kärnkraftvärldens mest omfattande byte av instrument- och kontrollutrustning är i full gång på Ringhals 2. Det gamla kontrollrummet är ett minne blott och den stora operationen att byta anläggningens ”hjärna och nervsystem” pågår för fullt dygnet runt i 150 dagar.

Anders Melin

– TWICE (Ringhals TWo Instrumentation and Control Exchange) är ett moderniseringsprojekt utan motstycke, säger Anders Melin, Ringhals projektledare för implementeringsfasen. Att vi fick en lyckad start är otroligt viktigt och känns bra inför det fortsatta arbetet.

Den 13 juni fick TWICE-projektet och leverantören Westinghouse fritt tillträde till Ringhals 2 för sina åtgärder som berör cirka 300 utrymmen i anläggningen.

– Ringhals och Westinghouse har en gemensam revisionsorganisation och samarbetet mellan alla inblandade entreprenörsföretag har fungerat bra, säger Anders.

Ökad säkerhet och tålighet

Förutom kontrollrummet, som byggs upp helt nytt från grunden, ersätts 23 analoga system av två nya mjukvarubaserade instrument- och kontrollsystem; ett system som hanterar blockets säkerhetsfunktioner och ett system för driftrelaterade funktioner. Nya separerade säkerhetsrelärum byggs i de befintliga relärummen. Allt för att öka säkerheten och tåligheten för yttre påverkan som brand och jordbävning. Dessutom ges förutsättningar för säker och stabil drift åtminstone i ytterligare 20 år och att leva upp till myndigheternas säkerhetskrav.

– Instrument- och kontrollutrustningen på Ringhals 2 kommer att stå sig väl jämfört med nya anläggningar som byggs idag, säger Anders.

Förberedda på komplext projekt

Men det är ingen lätt operation som projektet har framför sig när ny teknik ska integreras i en snart 35-årig anläggning.

– TWICE innehåller mängder av moment som varken vi på Ringhals eller någon annan i kärnkraftvärlden har gjort tidigare, konstaterar han. Men vi är väl förberedda; alla installationer och tester som går att göra i förväg har vi också gjort. Nu gäller det att hugga i och genomföra det vi föresatt oss.

Det gamla kontrollrummet på R2 rivs.

På mindre än ett dygn var i stort sett hela kontrollrummet rivet och bortforslat. Om en månad ska ett nytt, modernt kontrollrum vara på plats, komplett med paneler, skåp, ventilation, belysning, tak och golv. Därefter tar det tidskrävande jobbet vid att testa alla kopplingar och system inför återstarten i höst.

Lyft av betongblock.

En 3x3 meter stor transportöppning har tagits upp i fasaden för att snabbt och enkelt kunna lyfta ut och in utrustning under installationsperioden.

Nya skåp installeras.

Den nya digitala tekniken innebär i runda tal en halvering av antalet skåp och mängden kablage. Dagarna före midsommar kom de första av de totalt 100 nya kontrollskåpen på plats. Totalt ska 11000 kabeländar kopplas in och 500 km ny kabel anslutas.

Elmontör Richard Sörensen från företaget YIT i relärummet på Ringhals2.

Perioden runt midsommar är den mest intensiva med som mest cirka 400 personer involverade – främst elmontörer men även byggarbetare och sanerare.

Det tillfälliga kontrollrummet på R2.

Från ett tillfälligt kontrollrum i mindre skala övervakas de funktioner som behövs för den avställda anläggningen medan rivning och återuppbyggnad pågår.

Den nya R2-simulatorn.

Redan nu kan man få en uppfattning om hur det nya digitala kontrollrummet kommer att se ut. En simulator i full skala har byggts upp som en exakt kopia av det blivande kontrollrummet. Inför utbytet har samtliga operatörer utbildats för att arbeta i den nya kontrollrumsmiljön. Simulatorn kommer även att används framöver för grundutbildning och återträning av kontrollrumspersonalen.

Mer information

Flytande hotell anlöpte Ringhals
Startskottet nära för rekordstor revision på Ringhals 2