Nyhet | 2011-10-10 | 16:06

Kärnkraftverken förbereder sig för vintern

Kärnkraftverken Forsmark och Ringhals laddar för vintern. Att flera reaktorer just nu står stilla samtidigt har sin förklaring, men de omfattande revisionerna kommer snart att vara klara. En revision innebär att man stänger av reaktorn för att byta kärnbränsle och samtidigt passar man på att genomföra provning, underhåll och ombyggnader. Nya systemlösningar installeras för att förbättra reaktorsäkerheten och för att modernisera tekniken. Revisionerna engagerar ett stort antal människor med skilda kompetenser, däribland internationellt efterfrågade experter. Därför måste de spridas ut i tiden. Men under semestermånaderna går det inte att samla all den personal som behövs. Revisioner kan vara korta eller långa beroende på vad som ska göras. Förnyelse innebär mer arbete och därmed ökar risken att revisionstiden måste förlängas, eftersom nya tekniska lösningar inte alltid uppträder som tänkt. På Forsmark har tillgängligheten hittills i år varit god och produktionen större än planerat. Årets första revision, på Forsmark 1 mellan 10 april och 22 juni, var också den mest omfattande. Trots att den tog tre dygn mer än planerat är Forsmarks vd Stefan Persson nöjd med resultatet. – Revisionen genomfördes på ett bra sätt och var klar strax före midsommar. Vi hade bra nytta av de detaljerade erfarenheterna från tidigare revisioner, säger han. Den mindre omfattande revisionen av Forsmark 2 genomfördes inom tidsplanen 5 augusti – 2 september och där kunde produktionen starta en dag tidigare än planerat. Genomgripande revision på Forsmark En ganska genomgripande revision av Forsmark 3 pågår nu sedan 4 september. Enligt tidplanen ska den vara klar 16 oktober. På Ringhals har man haft större problem. Revisionen av Ringhals 2 började 2 april och skulle ha avslutats 24 maj, men en liten brand 10 maj gjorde en mycket omfattande rengöring nödvändig. Allt, inklusive elektroniken, måste göras rent. Preliminärt räknar man med att kunna starta 18 november men osäkerheten är stor. Den mycket omfattande ombyggnaden och revisionen på Ringhals 4 började 31 maj och skulle ha varit klar 8 september, men svetsarbetena visade sig mer omfattande och komplexa än beräknat. Preliminärt slutdatum har därför flyttats till 20 oktober. Reaktor på Ringhals 3 redo att startas Revisionen av Ringhals 1 pågår sedan 25 september och planeras vara klar 8 november. I sprinklersystemet på en av reaktorerna hittade man vid revisionen en svetsavtätning, som inte borde ha funnits där. För att säkerställa att liknande avtätningar inte fanns i motsvarande system på Ringhals 3 togs också det blocket ur drift före den ordinarie revisionen. Ingenting hittades och reaktorn är nu klar att startas så snart SSM ger grönt ljus. På grund av förskjutningen på Ringhals 4 har den ordinarie revisionen av Ringhals 3 flyttats fram en månad till 5 november – 5 december. När den är klar räknar man med att alla fyra reaktorerna i Ringhals och de tre i Forsmark ska kunna köras med full kapacitet.