Nyhet | 2011-12-06 | 09:02

Kärnkraftverken klarar extremt väder

– Stresstesterna visar att vi är bra rustade för att möta extrema väderfenomen. Det säger Peter Gango, chef för BU Nuclear Power, efter att Ringhals, Forsmark och Clab (Centrala mellanlagret för använt kärnbränsle) slutfört kompletterande stresstester och lämnat in dem till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Efter reaktorhaverierna i Fukushima i Japan har ”stresstester”, det vill säga en samlad risk- och säkerhetsbedömning, genomförts på kärnkraftverken och andra kärntekniska anläggningar och resultaten har rapporterats till SSM. I oktober begärde SSM in kompletteringar om hur anläggningarna påverkas av extrema väderförhållanden. Blixtar, tromber och lågt havsvatten De kompletterande stresstesterna omfattar extrem kyla och hetta, stark vind, blixtar och låg havsvattennivå. – Vi har goda analyser och beräkningar inom detta område sedan tidigare i vårt kontinuerliga säkerhetsarbete. Stresstesterna kan ses som en förlängning av vårt förbättringsarbete och vi kommer att ta till vara de lärdomar som vi får och ta ställning till vilka åtgärder som bör prioriteras utifrån resultaten, säger Peter Gango. Stresstesterna ska teoretiskt prova tåligheten för extrema händelser utöver vad verken är konstruerade för idag. Så mäter man hur robusta anläggningarna är dokumenterar och svagheter och förbättringsområden. Ytterligare utredningar De kärntekniska anläggningarna är byggda för att klara externa händelser och SSM:s första bedömning är att de är tåliga mot olika typer av extrema väderfenomen. Men myndigheten pekar också på förhållanden som kärnkraftverken behöver utreda ytterligare, till exempel väderförhållanden med snabba förlopp och kombinationer av olika extrema väder och händelser. Efter EU:s beslut att genomföra stresstester av samtliga medlemsstaters kärnkraftverk gav den svenska regeringen i uppdrag åt Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) att se till att kraftverken och mellanlagret CLAB genomförde stresstester. Vattenfalls kärntekniska anläggningar har lämnat in sina kompletterande rapporter och därmed rapporterat hela stresstestet till SSM. Efter att SSM granskat materialet kommer en nationell slutrapport att lämnas till EU senast den 31 december. Därefter ska en speciellt tillsatt grupp av internationella experter granska ländernas rapporter i en så kallad ”peer review”. Slutresultatet utmynnar i ett EU-beslut den 30 juni 2012.