Nyhet | 2007-07-02 | 16:03

Kärnkraftverket Brunsbüttel tillbaka i nätet

Kärnkraftverket Brunsbüttel kopplades på söndag eftermiddag åter in på elnätet. Därmed är kraftverket tillbaka som leverantör tre dagar efter det oplanerade stilleståndet.

Det var i torsdags som kraftverket frånskiljdes från nätet och stängdes av efter en kortslutning i ett ställ-verk utanför kraftverket. Analysen efter snabbstoppet visade att orsaken var en extern nätstörning.

Kraftbolaget har gjort en noggrann kontroll och konstaterat att det inte förelåg några säkerhetstekniska hinder för igångsättning. Detta bekräftades också av kontrollmyndighetens besiktningsperson. Därför inleddes ingångsättningsproceduren på lördagen.

I kärnkraftverket Krümmel fortsätter kylningen av den nedbrunna transformatorstationen på kraft-verksområdet. Kraftverkets brandpersonal går fortfarande brandvakt på platsen.

Transformatorn började på torsdagen brinna efter en kortslutning. Då genomfördes ett snabbstopp av kraftverket och det har ännu inte satts igång igen. På måndag kommer experter att undersöka transfor-matorbyggnaden för att utreda orsaken till kortslutningen.

Driftstörningarna i Krümmel och Brunsbütel var av konventionellt slag och hade ingen koppling till an-läggningarnas nukleära sektioner. Båda kärnkraftverken har hela tiden varit i ett säkert tillstånd. Detta har också bekräftats av inspektionsmyndigheten (socialministeriet i Kiel) enligt atomkraftslagen, där man säger: "Snabbstoppen av kärnkraftverken Brunsbüttel och Krümmel har fungerat korrekt, och inga risker har uppkommit för människa eller miljö."


Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.