Nyhet | 2009-06-24 | 14:06

Kärnkraftverket i Krümmel tas åter i bruk

Kärnkraftverket i Krümmel i tyska Schleswig-Holstein har getts tillstånd att starta upp igen av socialministeriet i Kiel, som är inspektionsmyndigheten för kärnkraft i Tyskland. Kraftverket började producera el igen den 21 juni. Det kommer att ta flera dagar för kraftverket att uppnå full kapacitet. Ett stort antal funktionsprov kommer att utföras vid uppstarten. Krümmel stängdes i juni 2007 på grund av en brand i en transformator utanför reaktorbyggnaden. Säkerheten sattes aldrig på spel. Under tiden som reaktorn var avstängd för underhåll inspekterades också den övriga utrustningen. Vid inspektionerna upptäcktes sprickor i vissa ventiler i Krümmels reaktor, och bristfälligheter i expanderbultar upptäcktes vid Brunsbüttel. Reparationerna blev klara i år. krummelKärnkraftverket i Krümmel är den kraftfullaste kokvattenreaktorn i världen. Med en nettoeffekt på 1 346 MW kan kraftverket generera över 10 miljarder kilowattimmar kraft årligen, vilket motsvarar ca 30 procent av den totala kraftvolym som genereras i Schleswig-Holstein.