Nyhet | 2009-07-07 | 16:11

Kärnkraftverket Krümmel får nya transformatorer

Därmed vidtar Vattenfall de första åtgärderna efter snabbstoppet av reaktorn i kärnkraftverket Krümmel förra lördagen. Kraftverkets båda maskintransformatorer kommer att ersättas av nya transformatorer innan kraftverket tas i drift igen. En kortslutning i en transformator utlöste snabbstoppet i helgen. "Vi måste alltid säkerställa högsta standard när det gäller säkerhet och teknik i våra kraftverk", säger Tuomo Hatakka, chef för Business Group Centraleuropa. Att köpa in och byta transformatorerna kommer att ta flera månader i anspråk. Under tiden kommer kärnkraftverket att stå stilla. Undersökningen av omständigheterna som ledde till reaktorsnabbstoppet i helgen har redan gett resultat. Det visade sig att en övervakningsanordning för maskintransformatorn, som mäter partiella urladdningar, inte var installerad då kraftverket återstartades. Som konsekvens av denna försummelse har kraftverkets chef, Hans-Dieter Lucht, bett om att få bli befriad från sitt uppdrag, vilket har rapporterats i bland annat DN. Företaget har tillmötesgått denna önskan. Walter Stubbe övertar tillsvidare ledningen för anläggningen. Undersökningen av händelserna fortsätter för fullt. På torsdag kommer Tuomo Hatakka att lämna en första delrapport. Klicka här för att läsa ett pressmeddelande om bytet av transformatorerna från Socialministeriet i Kiel, Schleswig-Holstein, inspektionsmyndighet för kärnkraft i Tyskland (klicka här för att läsa den tyska originalversionen).